Kupujem prodajem - patuljak.me patuljak.me kategorije proizvodaKategorije
patuljak.me dodaj oglasDodaj oglas
patuljak.me logo amblemKategorije
 
COMO Residence- Nov luksuzan jednosoban stan 60,78m2 sa pogledom na more i bazenom ! centar Budva!
COMO Residence- Nov luksuzan jednosoban stan 60,78m2 sa pogledom na more i bazenom ! centar Budva!
COMO Residence- Nov luksuzan jednosoban stan 60,78m2 sa pogledom na more i bazenom ! centar Budva!
COMO Residence- Nov luksuzan jednosoban stan 60,78m2 sa pogledom na more i bazenom ! centar Budva!
COMO Residence- Nov luksuzan jednosoban stan 60,78m2 sa pogledom na more i bazenom ! centar Budva!
COMO Residence- Nov luksuzan jednosoban stan 60,78m2 sa pogledom na more i bazenom ! centar Budva!
COMO Residence- Nov luksuzan jednosoban stan 60,78m2 sa pogledom na more i bazenom ! centar Budva!
COMO Residence- Nov luksuzan jednosoban stan 60,78m2 sa pogledom na more i bazenom ! centar Budva!
COMO Residence- Nov luksuzan jednosoban stan 60,78m2 sa pogledom na more i bazenom ! centar Budva!
COMO Residence- Nov luksuzan jednosoban stan 60,78m2 sa pogledom na more i bazenom ! centar Budva!
COMO Residence- Nov luksuzan jednosoban stan 60,78m2 sa pogledom na more i bazenom ! centar Budva!
COMO Residence- Nov luksuzan jednosoban stan 60,78m2 sa pogledom na more i bazenom ! centar Budva!
COMO Residence- Nov luksuzan jednosoban stan 60,78m2 sa pogledom na more i bazenom ! centar Budva!
COMO Residence- Nov luksuzan jednosoban stan 60,78m2 sa pogledom na more i bazenom ! centar Budva!
COMO Residence- Nov luksuzan jednosoban stan 60,78m2 sa pogledom na more i bazenom ! centar Budva!
COMO Residence- Nov luksuzan jednosoban stan 60,78m2 sa pogledom na more i bazenom ! centar Budva!
COMO Residence- Nov luksuzan jednosoban stan 60,78m2 sa pogledom na more i bazenom ! centar Budva!
COMO Residence- Nov luksuzan jednosoban stan 60,78m2 sa pogledom na more i bazenom ! centar Budva!
COMO Residence- Nov luksuzan jednosoban stan 60,78m2 sa pogledom na more i bazenom ! centar Budva!
COMO Residence- Nov luksuzan jednosoban stan 60,78m2 sa pogledom na more i bazenom ! centar Budva!
COMO Residence- Nov luksuzan jednosoban stan 60,78m2 sa pogledom na more i bazenom ! centar Budva!
COMO Residence- Nov luksuzan jednosoban stan 60,78m2 sa pogledom na more i bazenom ! centar Budva!
 

COMO Residence- Nov luksuzan jednosoban stan 60,78m2 sa pogledom na more i bazenom ! centar Budva!

Cijena: 264393.00€
patuljak.me

AMFORA REAL ESTATE

Potrebno je da se uloguješ kako bi
vidio broj telefona ili poslao poruku prodavcu.

Uloguj se

Potrebno je da se uloguješ kako bi
vidio broj telefona ili poslao poruku prodavcu.

Uloguj se

Osnovne informacije:

 • GradBudva
 • AdresaBudva, Crna Gora
 • Broj sobaJednosoban
 • Broj kupatilaJedno
 • Kvadratura placa60.78 m2
 • NamještenNe

  Dodatno:

 • Balkon

  Detaljan opis:

  Prodaje se ekskluzivni lux jednosoban apartman u stambenom kompleksu "Como residence" u Budvi.Apartman je lociran na prizemlju novoizgradjenog kompleksa i zauzima povšinu od 60,78m2. Sastoji se od: -Dnevnog boravka -Kuhinje sa trpezarijom -Hodnika -Jedne spavaće sobe -Terase sa prelepim panoramskim pogledom na more i grad. Cena:264.393 Parking uračunat u cenu. COMO apartmani smješteni su u srcu Crnogorskog primorja, u ekskluzivnom naselju Komoševina koje se nalazi u Budvi, najatraktivnijem i najstarijem primorskom gradu Crne Gore. Zahvaljujući jedinstvenoj poziciji nadomak starog grada Budve, COMO objekti pružaju raskošan pogled ka moru i starom gradu od kog su udaljeni 350 metara vazdušnom linijom. Uživajte u miru i tišini koju Vam pružaju COMO apartmani, dok su Vam svi sadržaji Budve i okolnih mjesta na dohvat ruke! Pažljivo izabrana lokacija iznad magistrale omogućava dobru povezanost sa putnom infrastrukturom neutrališući pritom buku i pogled na saobraćaj. Na 65 km od apartmana nalazi se aerodrom Podgorica/ TGD, a na udaljenosti od 20 km aerodrom Tivat/TIV, čime je osigurana dostupnost COMO apartmana svim međunarodnim posjetiocima. COMO RESIDENCE Budući da se COMO nalazi na istočnoj strani padine naselja Komoševina, jutrom ga obasjavaju prvi zraci sunca. Pored stambenih objekta u ovom kompleksu smješteni su i dva pomoćna objekta, kolski prilaz, garaža, parkinzi, pješački prilazi i staze, bazen, bar i ostali sadržaji na otvorenom. Sve ono što boravak u takvom ambijentu čini luksuznim i konfornim COMO Residence svojim vlasnicima nudi uslugu iznajmljivanja apartmana tokom čitave godine koja osigurava da njihov dragocjeni dom bude zaštićen dok donosi prihod. U najintenzivnijoj zoni kompleksa, na samom prilazu nalazi se prva u nizu Como zgrada. Como Blue je namenjena ljudima dinamičnog životnog stila u potrazi za aktivnijom sredinom za život. U neposrednoj blizini ove zgrade nalaze se: recepcija sa desne strane, kolski prilaz, garaža i ulaz u dvorište sa lijeve strane Zgrada posjeduje dva ulaza. Zgrada ima ukupno šest stanova i zajednički hodnik sa stepeništem, ukupne kvadrature 945m2Pri samom ulasku u Como baštu nailazi se na srednju Como zgradu, Como Green. U neposrednoj blizini ove zgrade nalaze se: zimska terasa sa ognjištem i plato sa fontanama. Smještena u umerenoj zoni kompleksa, Como Green je idealan smještaj za ljude koji cijene mir, zelelnilo i relaksirajuću blizinu vode. Sa prozora i terasa Como Green zgrade pruža se pogled ka moru, marini i starom gradu. Postoje dva ulaza u objekat. Zgrada ima ukupno šest stanova i zajednički hodnik sa stepeništem, ukupne kvadrature 945m2U najzaštićenijem delu kompleksa nalazi se poslednja u nizu Como zgrada, Como Orange. Zajedno sa sadržajima u okruženju, Como Orange se nalazi na najvišoj visinskoj koti, što ovu zgradu čini vizuelno najvišim objektom kompleksa. U neposrednoj blizini ove zgrade nalaze se: skulpture, terasa sa klupama i bazen sa barom – idealno za stanare i posjetioce koji cijene kvalitetno druženje. Postoje dva ulaza u objekat.. Zgrada ima ukupno šest stanova i zajednički hodnik sa stepeništem, ukupne kvadrature 945m2 Kako bi bazen i bar funkcionisali besprekorno, u njihovoj neposrednoj blizini nalazi se Como Utility – pomoćni objekat ukupne kvadrature 50m Sastoji se od: sprata – gdje su smješteni toalet i mini kuhinja (25m namenjena baru i suterena – gdje je smješten magacin za opremu bara i bazena (25m) Za sve vlasnike penthouse apartmana (stanovi tipa C) obezbijeđeno je po jedno parking mesto u Como Garaži ukupne površine 170m Krov garaže je prekriven zelenilom I iskorišćen kao deo Como Bašte na kome se nalazi zimska terasa. Na otvorenoj površini od impresivnih 1.700 m2 nalazi se Como Garden, bašta koja se prostire uz objekte i koja je podijeljena je u nekoliko cjelina sa različitim sadržajima: zimskom terasom sa ognjištem, još dve terase sa fontanama, potokom, klupama, skulpturom i drugim detaljima koji u kombinaciji sa zelenilom daju kompleksu notu smirenosti i svježine. Bazen je smešten na najvišoj koti Como terase, u najintimnijem dijelu kompleksa. Polu-ukopan je, sa staklenom prelivajućom ivicom okrenutom ka prilazu. Ukupna površina bazena iznosi 72m2 U sklopu bazena nalizi se đakuzi za osam osoba, kao i tri stola fontane koji se prelivaju u bazen. U neposrednoj blizini smješten je Como bar sa terasom.-Pored gore navedenih sadržaja najmlađim stanarima je na raspolaganju i igralište za djecu -Služba održavanja enterijera i eksterijera, koja radi svih 12 meseci, dva vozila rent-a-car, kao i kombi vozilo za sve vrste transfera. Omogućene su i usluge dostave hrane i pića po narudžbini.

  COMO Residence - New luxurious one bedroom apartment 60,78m2 with sea view and swimming pool! the center of Budva!
  An exclusive lux one bedroom apartment for sale in the residential complex "Como residence" in Budva. The apartment is located on the ground floor of a newly built complex and occupies an area of ​​60,78 m2. -Consists of:-Day stay-Kitchen with dining room- The corridor-One bedroom- Terraces with a beautiful panoramic view of the sea and the city. Price: 264,393 Parking included in the price. COMO apartments are located in the heart of the Montenegrin coast, in the exclusive settlement of Komoševina, which is located in Budva, the most attractive and oldest coastal city of Montenegro. Thanks to the unique position close to the old town of Budva, COMO facilities offer a magnificent view of the sea and the old town, from which they are 350 meters away as the crow flies. Enjoy the peace and quiet offered by COMO apartments, while all the amenities of Budva and the surrounding areas are at your fingertips! The carefully chosen location above the main road allows for a good connection with the road infrastructure, while neutralizing the noise and the view of the traffic. Podgorica/TGD airport is located 65 km from the apartment, and Tivat/TIV airport is 20 km away, which ensures the availability of COMO apartments to all international visitors. COMO RESIDENCE Since COMO is located on the eastern side of the slope of the Komoševina settlement, it is illuminated by the first rays of the sun in the morning. In addition to residential buildings, this complex also houses two auxiliary buildings, a driveway, a garage, parking lots, pedestrian walkways and paths, a swimming pool, a bar and other outdoor facilities. Everything that makes staying in such an environment luxurious and comfortable COMO Residence offers its owners a year-round apartment rental service that ensures their precious home is protected while generating income. In the most intensive zone of the complex, at the very approach, there is the first Como building. Como Blue is intended for people with a dynamic lifestyle in search of a more active living environment. In the immediate vicinity of this building are: the reception on the right, driveway, garage and entrance to the yard on the left. The building has two entrances. The building has a total of six apartments and a common corridor with a staircase, with a total square footage of 945m2. Upon entering the Como garden, you will come across the middle Como building, Como Green. In the immediate vicinity of this building there are: a winter terrace with a fireplace and a plateau with fountains. Located in the temperate zone of the complex, Como Green is the ideal accommodation for people who value peace, greenery and relaxing proximity to the water. From the windows and terraces of the Como Green building there is a view of the sea, the marina and the old town. There are two entrances to the building. The building has a total of six apartments and a common corridor with a staircase, with a total square footage of 945m2. In the most protected part of the complex, there is the last Como building, Como Orange. Together with the surrounding facilities, Como Orange is located at the highest elevation, which makes this building the visually highest object of the complex. In the immediate vicinity of this building there are: sculptures, a terrace with benches and a swimming pool with a bar - ideal for residents and visitors who appreciate quality socializing. There are two entrances to the building. The building has a total of six apartments and a common corridor with a staircase, with a total square footage of 945m2. In order for the swimming pool and the bar to function flawlessly, in their immediate vicinity there is the Como Utility - an auxiliary facility with a total square footage of 50 m. It consists of: first floor - where the toilet and mini kitchen are located (25 m intended for the bar and the basement - where the warehouse for bar equipment is located and swimming pool (25m) For all owners of penthouse apartments (apartments type C), one parking space is provided in the Como Garage with a total area of ​​170 m. The roof of the garage is covered with greenery and used as part of the Como Garden, where there is a winter terrace. On an open area of ​​an impressive 1,700 m2, there is the Como Garden, a garden that extends along the buildings and is divided into several units with different contents: a winter terrace with a fireplace, two more terraces with fountains, a stream, benches, sculptures and other details that in combination with greenery, they give the complex a note of calmness and freshness. The pool is located at the highest elevation of the Como terrace, in the most intimate part of the complex. It is semi-recessed, with a glass iridescent edge facing the driveway. The total area of ​​the pool is 72m2. The pool has a jacuzzi for eight people, as well as three fountain tables that flow into the pool. The Como bar with a terrace is located in the immediate vicinity.-In addition to the above-mentioned facilities, the youngest tenants also have a children"s playground. all types of transfers. Food and beverage delivery services are also available upon order.

  Agent:

  +382 68 082 770
  info@amforaproperty.com
omiljeno patuljak.me prijavi oglas Prijavi oglas podijeli oglas Podijeli oglas
šifra: 514663datum: 09.09.2022 19:59broj pregleda: 641

Slični oglasi

/kes/slike/397x338/2024/07/631434_1.webp
Jednosoban stan 46m2, Nova Dalmatinska, Podgorica, Izdavanje
 • Stambena kvadratura 46
 • Stanje:
 • Stanovi
 • Podgorica
550€
/kes/slike/397x338/2024/02/609118_0.webp
Petosoban duplex stan 175m2, Gorica C
 • Namješten Da
 • Stanje:
 • Stanovi
 • Podgorica
408000€
/kes/slike/397x338/2023/11/594146_0.webp
Na prodaju neopremljen jednosoban stan sa pogledom na more, Becici
 • Namješten Ne
 • Stanje:
 • Stanovi
 • Budva
148000€
/kes/slike/397x338/2023/02/557634_0.webp
Stari Aerodrom, trosoban stan, 170m2
 • Kvadratura placa 500
 • Stanje:
 • Stanovi
 • Podgorica
900€
/kes/slike/397x338/2023/12/598607_0.webp
Dvosoban lux stan 127m2, Kruševac
 • Namješten Da
 • Stanje:
 • Stanovi
 • Podgorica
Cijena na upit
/kes/slike/397x338/2023/12/601513_0.webp
Dvosoban stan 62m2, Kolašin
 • Namješten Ne
 • Stanje:
 • Stanovi
 • Kolašin
160000€
/kes/slike/397x338/2024/06/627809_0.webp
DVOSOBAN STAN CITY KVART CN6145
 • Stambena kvadratura 53
 • Stanje:
 • Stanovi
 • Podgorica
600€
/kes/slike/397x338/2024/04/621679_0.webp
Trosoban stan 102m2, Preko Morace, Podgorica, Prodaja
 • Stambena kvadratura 102
 • Stanje:
 • Stanovi
 • Podgorica
280000€
/kes/slike/397x338/2024/06/627318_0.webp
Dvosoban stan 65m2, Tivat, Izdavanje
 • Kvadratura balkona 5
 • Stanje:
 • Stanovi
 • Tivat
850€
/kes/slike/397x338/2023/09/584417_0.webp
Izdavanje, Jednosoban, Preko Morače
 • Stambena kvadratura 30
 • Stanje:
 • Stanovi
 • Podgorica
400€
/kes/slike/397x338/2024/05/623614_0.webp
Lux studio u Old Bakery
 • Kvadratura 33
 • Stanje:
 • Stanovi
 • Budva
105000€
/kes/slike/397x338/2024/06/629518_0.webp
Cetvorosoban stan 400m2, Centar, Berane, Prodaja
 • Stambena kvadratura 400
 • Stanje:
 • Stanovi
 • Berane
135000€
/kes/slike/397x338/2023/09/588048_0.webp
Jednosoban stan u luksuznom kompleksu u centru Budve
 • Namješten Da
 • Stanje:
 • Stanovi
 • Budva
318700€
/kes/slike/397x338/2024/04/621155_2.webp
Trosoban stan 100m2, Centar, Podgorica, Izdavanje
 • Stambena kvadratura 100
 • Stanje:
 • Stanovi
 • Podgorica
1300€
/kes/slike/397x338/2024/02/606963_0.webp
Jednosoban stan 48m2, Atlas Capital - Podgorica
 • Sprat 1
 • Stanje:
 • Stanovi
 • Podgorica
142000€
/kes/slike/397x338/2024/05/622382_1.webp
Cetvorosoban stan 110m2, Baston, Podgorica, Prodaja
 • Stambena kvadratura 110
 • Stanje:
 • Stanovi
 • Podgorica
160000€
/kes/slike/397x338/2024/07/633079_0.webp
Dvosoban stan, City kvart, 68m2
 • Stambena kvadratura 68
 • Stanje:
 • Stanovi
 • Podgorica
950€
/kes/slike/397x338/2023/11/594956_0.webp
Prodaje se jednosoban stan 62m2, Centar, Budva | ID: S 250
 • Stambena kvadratura 6
 • Stanje:
 • Stanovi
 • Budva
250000€
/kes/slike/397x338/2023/12/599723_0.webp
Plac 2100m2, Rogami - PRODAJA
 • Stambena kvadratura 2100
 • Stanje:
 • Stanovi
 • Podgorica
178500€
/kes/slike/397x338/2024/06/630255_0.webp
Prodaje se stan
 • Stambena kvadratura 70
 • Stanje:
 • Stanovi
 • Podgorica
165000€

COMO Residence- Nov luksuzan jednosoban stan 60,78m2 sa pogledom na more i bazenom ! centar Budva!

Cijena: 264393.00€
COMO Residence- Nov luksuzan jednosoban stan 60,78m2 sa pogledom na more i bazenom ! centar Budva!
COMO Residence- Nov luksuzan jednosoban stan 60,78m2 sa pogledom na more i bazenom ! centar Budva!
COMO Residence- Nov luksuzan jednosoban stan 60,78m2 sa pogledom na more i bazenom ! centar Budva!
COMO Residence- Nov luksuzan jednosoban stan 60,78m2 sa pogledom na more i bazenom ! centar Budva!
COMO Residence- Nov luksuzan jednosoban stan 60,78m2 sa pogledom na more i bazenom ! centar Budva!
COMO Residence- Nov luksuzan jednosoban stan 60,78m2 sa pogledom na more i bazenom ! centar Budva!
COMO Residence- Nov luksuzan jednosoban stan 60,78m2 sa pogledom na more i bazenom ! centar Budva!
COMO Residence- Nov luksuzan jednosoban stan 60,78m2 sa pogledom na more i bazenom ! centar Budva!
COMO Residence- Nov luksuzan jednosoban stan 60,78m2 sa pogledom na more i bazenom ! centar Budva!
COMO Residence- Nov luksuzan jednosoban stan 60,78m2 sa pogledom na more i bazenom ! centar Budva!
COMO Residence- Nov luksuzan jednosoban stan 60,78m2 sa pogledom na more i bazenom ! centar Budva!
COMO Residence- Nov luksuzan jednosoban stan 60,78m2 sa pogledom na more i bazenom ! centar Budva!
COMO Residence- Nov luksuzan jednosoban stan 60,78m2 sa pogledom na more i bazenom ! centar Budva!
COMO Residence- Nov luksuzan jednosoban stan 60,78m2 sa pogledom na more i bazenom ! centar Budva!
COMO Residence- Nov luksuzan jednosoban stan 60,78m2 sa pogledom na more i bazenom ! centar Budva!
COMO Residence- Nov luksuzan jednosoban stan 60,78m2 sa pogledom na more i bazenom ! centar Budva!
COMO Residence- Nov luksuzan jednosoban stan 60,78m2 sa pogledom na more i bazenom ! centar Budva!
COMO Residence- Nov luksuzan jednosoban stan 60,78m2 sa pogledom na more i bazenom ! centar Budva!
COMO Residence- Nov luksuzan jednosoban stan 60,78m2 sa pogledom na more i bazenom ! centar Budva!
COMO Residence- Nov luksuzan jednosoban stan 60,78m2 sa pogledom na more i bazenom ! centar Budva!
COMO Residence- Nov luksuzan jednosoban stan 60,78m2 sa pogledom na more i bazenom ! centar Budva!
COMO Residence- Nov luksuzan jednosoban stan 60,78m2 sa pogledom na more i bazenom ! centar Budva!
 
developed by: ProStud/o
patuljak.me zatvori menu